1) כל מלחמה אינה אלא מעשה ____של אחים על ידי אחים a) רצח b) כבוד c) אהבה d) כסף e) נשק f) דודים 2) נוער טוב מזה לא ראתה עוד _____ העולמית a) האישה b) התולדה c) המדינה d) היבשת e) הדת f) כדור הארץ 3) לא על־ידי תיאוריות נקבעת וממוכחת זכותו של כל עם לתרבות עצמית, אלא על־ידי ___ שלו להוויה לאומית  a) כספו b) מדינתו c) כוחו d) רצונו e) סיפורו f) עברו 4) ______שני חלקים בלבי, שני שערים בו. האחד הוא לעמי; השני a) לצבא, למלחמה לספרות b) לתרבות, לספרות, לעט c) לתרבות לספרות לשלום d) לכלכלה למדינה ולספרות e) לצבא, לספרות לעט f) להגנה למלחמה לספרות 5) כל אדם מוכרח להיות מלך בין מלכים. אם לאו - _________ a) לא נורא b) חבל c) אין חיים d) צריך לחפש חיים e) שיחפש את המלך שבו f) אין החיים כדאיים 6) אם טובה ואם רעה, __________, אם זולה ואם יקרה, זוהי ארצי a) אם עשירה ואם ענייה b) אם רחבה ואם צרה c) אם קלה ואם קשה d) אם חדשה ואם ישנה e) אם גדולה ואם קטנה f) אם ותיקה ואם צעירה 7) חלוץ איננו חי למען ______אלא למען אלה שיבואו אחריו a) אימו b) אביו c) משפחתו d) עצמו e) ילדיו f) אשתו 8) קשה זאת אומרת_____ a) ותר b) חפש c) להיות d) לפרוש e) אפשר f) בלתי אפשרי 9) אם לא תחסלו את הגולה, ___________ a) תמצאו דרך לברוח b) תלחמו! c) הגולה תחסל אתכם d) הגולה תעריך אתכם e) תתבוללו f) תרדפו אחרי הנאצים! 10) בנשמת העם לא היתה המילה ______ צעצוע של נחמה, אלא תמיד השאיפה להציל מיליונים ממצבם הטראגי  a) ציונות b) מלחמה c) אהבה d) נקמה e) בריחה f) התבוללות 11) שתי גדות לירדן, זו שלנו, ________ a) וזו לא b) והשנייה שלהם c) והשנייה בירדן d) זו גם כן e) וזו של סוריה f) וזו מעולם לא הייתה שלנו 12) אם ארצי _____ ודלה- היא שלי מראשה ועד קיצה a) גדולה b) עשירה c) שוממה d) צרה e) שטופה f) קטנה

ציטוטי ז'בוטינסקי

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?