1) С помощта на кои думи се определя лицето на глагола? a) със сродни думи b) с лични местоимения c) няма такива думи 2) В кой ред има правописни грешки? a) берат, бръмчат, мълчат b) растът, вървът, обличът c) скачат, увуват, рисуват 3) На кой ред глаголите са написани грешно? a) рисувамеси, щеиграят, непеем b) говорим, не пишат, ще свирим c) не ставам, чета си, ще бягаме 4) На кой ред е написан спомагателният глагол СЪМ в минало свършено време? a) съм, си, е, сме, сте, са b) ще бъда, ще бъдеш, ще бъдете c) бях, бе, бяхме, бяхте, бяха 5) На кой ред всички думи са написани правилно a) гъпка, бряг, молиф b) гъбка, бряг, молив c) гъбка, бряк, молив 6) На кой ред думите са написани грешно? a) слаб, морков b) рогче, храна c) утваря, плашче 7) Отбележете вярно изписаните думи: a) асансьор b) раьон c) Йонка d) галйовен e) Петйо f) йод 8) На кой ред думата лилия е пренесена правилно? a) лил-ия b) лили-я c) ли-лия 9) На кой ред има съществително собствено име? a) цвете, Камелия, кухня b) Марица, Пирин, Пловдив c) река, планина, град 10) В думите щъркел, Юлия, ясна a) звуковете са повече от буквите b) звуковете са колкото буквите c) звуковете са по-малко от буквите 11) В кои редове думите са намисани грешно (два верни отговора) a) пеят, лягат, обуват b) готвят, подскачат, знаят c) мълчът, ходат, носат d) имам си, ще викам, не мога e) щеславим, нелягаш, усмивамсе f) пишат, не искам, ще спим 12) Кои думи се употребяват при съставянето на възклицателно изречение? a) хайде, внимавай b) ах, олеле c) защо, къде 13) Къде ще се използва тире между частицата за степенуване и прилагателното име? a) по листата има капки роса b) по умният отстъпва c) по пътечката има камъни 14) Кое изречение е възклицателно a) Моля те, помогни ми! b) Топло слънчице, изгрей! c) Как хубаво пеят славеите! 15) Кои изречения са написани неправилно? (три верни отговота) a) Клоните на дървото сеогънаха. b) Можешли да ми помогнеш? c) Спомни си колко безгрижни бяхме! d) Птицата се ослуша тревожно. e) Искаш ли да поиграем. f) В градината се промъкна таралеж. 16) Правописът на думата вестник се проверява с думата: a) вест b) известна c) вести 17) В кой ред думите са написани правилно? a) листо, лъскав, ъгал b) ръка, бухал, мисъл c) звезда, хубъв, вихър 18) В кой ред думите са синоними? a) хубав, хубост, хубавица b) хубав, красив, прекрасен c) хубав, дървен, голям 19) В кой ред думите са сродни? a) работа, работник, работлив b) работлив, трудолюбив, старателен c) работлив, весел, умен 20) В кой ред има само прилагателни a) красив, умен, пея b) зная, мога, обичам c) умел, сръчен, съобразителен d) радост, прелест, знаещ 21) В кой ред думите са написани правилно? a) оста, пъргав, чехъл b) кожух, палъв, топъл c) баща, кокал, малък 22) Правописът на думата радостно се проверява с думата: a) радост b) радостен c) Радосвета 23) Коя дума е написана правилно? a) ношта b) ноща c) нощта 24) Кои думи са написани правилно? a) мокар b) гладък c) ловак d) сладка e) блиска f) свеж

Български език 3 калс

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?