przyjął - Parlament ... nowe prawo., przysługuje - Każdemu człowiekowi ... prawo do wolności osobistej., przyznaje - Akademia Szwedzka ... Nagrodę Nobla., realizuje - Unia Europejska ... obecnie projekt Unii Energetycznej., reguluje - Ustawa o planowaniu rodziny ... dopuszczalność aborcji., rozpoczyna się - Rok szkolny w Luksemburgu ... 15 września., rozumiem - Nie ..., co znaczą czasowniki z tej listy., rozpoznał - Najpierw sąd dokładnie ... sprawę, a następnie wydał decyzję. , rozstrzygnął - Sąd Najwyższy ... kwestię dopuszczalności aborcji, co wywołało protesty., rozpatrzył - Sąd ... sprawę i orzekł co następuje:,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?