1) реже, пише, усмихва се a) глаголи b) същ. имена c) прил.имена 2) хляб, шоколад, дърво a) глаголи b) същ. имена c) прл. имена 3) топъл, весел, червен a) прил. имена b) глаголи c) същ. имена 4) грее, духа, спи a) прил. имена b) същ. имена c) глаголи 5) тетрадка, морков, сняг a) същ. имена b) прил. имена c) глаголи 6) нова, бял, огромен a) глаголи b) прил. имена c) същ. имена 7) буква, радост, смях a) глаголи b) прил. имена c) същ. имена 8) усмихната, радостна, смешна a) прил. имена b) глаголи c) същ. имена 9) мисли, вълнува се, говори a) глаголи b) същ. имена c) прил. имена 10) реже, прегъва, залепя a) същ. имена b) глаголи c) прил. имена 11) красота, смелост, букет a) същ. имена b) прил. имена c) глаголи 12) роза, маса, молив a) глаголи b) същ. имена c) прил. имена 13) огромен, сладък, вкусен a) прил. имена b) глаголи c) същ. имена 14) топъл, студен, горещ a) прил. имена b) същ. имена c) глаголи 15) внимавам, слушам, отговарям a) прил. имена b) същ. имена  c) глаголи 16) мисля, играя, скачам a) прил. имена b) същ. имена c) глаголи 17) лети, прави, пързаля се a) прил. имена b) същ. имена c) глаголи 18) щъркел, мишка, котка a) прил. имена b) същ. имена c) глаголи 19) палав, внимателен, весел a) прил. имена b) глаголи c) същ. имена 20) носи, облича, отива a) същ. имена b) глаголи c) прил. имена

Части на речта

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?