1) 35 + 65 a) 100 b) 90 c) 30 2) 85 + 15 a) 90 b) 100 c) 70 3) 100 - 33 a) 67 b) 77 c) 70 4) 100 - 97 a) 30 b) 3 c) 13 5) 100 - 70 a) 3 b) 30 c) 20 6) 62 + 38 a) 24 b) 90 c) 100 7) 58 + 12 a) 70 b) 100 c) 46 8) Петьо има 24 лв. Ани има 42 лв. Колко лева общо имат? a) 66 лв. b) 22 лв. c) 84 лв. 9) Сбора на числата 84 и 16 е: a) 100 b) 80 c) 90 10) Ани има 28 молива. Дала на Ели 12 молива. Колко молива са и останали? a) 40 молива b) 16 молива c) 32 молива 11) Квадрат има страна 20 см. Колко е неговата обиколка? a) 40 см b) 20 см c) 80 см 12) 15 + ? = 40 a) 25 b) 15 c) 55 13) 49 + ? = 100 a) 50 b) 51 c) 61 14) Намерете обиколката на правоъгълник със стани 3 см , 4 см. a) 14 см b) 7 см c) 12 см 15) 77 + 23 = a) 100 b) 90 c) 55 16) Ани има 20 лв. Още колко лева са и необходими, за да купи подарък за 35 лева? a) 15 лв. b) 10 лв. c) 20 лв. 17) Ани има 1 лев. Купила си закуска за 70 ст. и дъвка за 10 ст. Колка стотинки са и останали a) 20 ст. b) 60 ст. c) 30 ст. 18) Ани намислила число. Прибавила към него 13 и получила 33. Кое число е намислила Ани? a) 10 b) 20 c) 46 19) 100 - 45 a) 55 b) 65 c) 5 20) 12 + 20 + 30 a) 62 b) 72 c) 52

Математика - Събиране и изваждане с числата до 100

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?