1) Koliko slapova imaju Plitvička jezera? a) 61 b) 45 c) 16 d) 20 2) Ilok je poznat po... a) trgovačkim centrima b) vinogradi, vinski podrumi c) tržnici d) nije poznat 3) Naši "pretci žive" u a) Varaždinu b) Krapini c) Ljubljana d) nemamo pretke 4) Blizu kojeg se otoka nalaze Paklinski otoci? a) Krk b) Brač c) u Hrvatskoj ne postoje d) Hvar 5) Plaža Zlati raj nalazi se kod.. a) Brača b) zove se Zlatni rat c) Krka d) Zadra 6) Najpoznatija ljetna party destinacija Hrvatske je... a) Beroš je zabranio partijanje b) Zrće c) Krk d) Culpa, Varaždin 7) Koji park prirode je prikazan na slici? a) Kopački rit b) to je nacionalni par c) Velebit d) Risnjak 8) Na kojem se otoku nalazi špilja Biserjuka? a) Cres b) Brač c) zove se Lokvarka d) Krku 9) Koju znamenitost povezujemo s otokom Krkom? a) vučedolsku golubicu b) crkvicu sv. Lucije c) pašku čipku d) Bašćansku ploču 10) Stari dio kojeg grada je prikazan na slici? a) Zagreb b) Hvar c) Čakovec d) Varaždin

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?