1) 2+2+2+2 одговара запису a) 2 * 3 b) 4 * 2 c) 2 * 4 2) 4 + 4 + 4 одговара запису a) 3 * 4 b) 4 * 3 c) 4 * 4 3) 3 * 7 a) 7 + 7 + 7 b) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 c) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 4) 2 * 10 = a) 5 b) 10 c) 20 5) Именуј називе код множења. 2 * 5 = 10.  Број 10 је... a) Први чинилац b) Други чинилац c) Производ 6) Именуј називе код множења. 2 * 5 = 10. Број 5 је... a) Први чинилац b) Други чинилац c) Други сабирак 7) Именуј називе код множења. 2 * 5 = 10. Број 2 је ... a) Први сабирак b) Први чинилац c) Производ 8) У два акваријума је по 5 рибица. Колико у акваријумима има укупно рибица? a) 5 b) 15 c) 10 9) Маја има 5 машница. Оља има два пута више од Маје. Колико машница имају Маја и Оља заједно? a) 15 b) 25 c) 10

Знак пута и множење бројем 2

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?