1) Should i upload more to the game a) yes b) maybe c) no d) definately not e) 100% f) 99.9% 2) teithio a) teithiodd b) mam c) dad d) nain 3) cael a) cafodd b) can c) masciau 4) gwneud a) gwnaeth b) gwn c) aeth 5) aros a) arosodd b) aros c) naros 6) go to Berfau Gorffenol Cymraeg a) yes b) no

Berfau gorffennol(update)EF

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?