Rimljani - Ljudi koji su živjeli u Rimu, Insula - Gradski blokovi, mnogoboštvo - Politeizam=vjera u jednoga Boga / monoteizam=............, sedam - Koliko smo vrlina nabrojile?, odanost - Što znači fides?, samokontrola - Druga riječ za disciplinu je..., U Kapitoliju - Gdje se nalazilo vrhovno svetište trojstva?, Jupiter - Koji bog je bio vrhovno rimsko božanstvo?,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?