ostrzegawczy- ustąp pierwszeństwa, nakazu- nakaz jazdy prosto, nakazu-droga dla rowerów, informacyjny- przejście dla pieszych, zakazu- bezwzględne zatrzymanie, ostrzegawczy- skrzyżowanie dróg, ostrzegawczy- uwaga dzieci, zakazu- zakaz skrętu w prawo za znakiem, informacyjne- droga z pierwszeństwem, zakazu- zakaz wjazdu, nakazu- ruch okrężny (rondo), zakazu- zakaz ruchu, nakazu- droga dla pieszych, ostrzegawczy- przejazd kolejowy bez zapór, zakazu- zakaz zatrzymywania się.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?