Наша планета се зове - Зeмљa, Копно чини - 1/4 укупне површине Земље, Шуме су некада покривале - 4/5 копна, Вода покрива - 3/4 укупне површине Земље, Слана вода чини - 9/10 укупне количине воде, Слатка вода чини - 1/10 укупне количине воде, 1/100 део слатке воде је - вода за пиће, На нашој планети живи - око 7 милијарди људи, Довољном количином воде не располаже - 2/3 људи, Шуме данас покривају - 1/5 копна,

Бројеви говоре

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?