1) Sursele straine sunt: a) nerambursabile și se utilizează conform legislației în vigoare asigurând finanțarea temporară a întreprinderii. b) rambursabile și sunt de regulă purtătoare de dobânzi, asigurând finanțarea temporară a întreprinderii c) nerambursabile și se utilizează conform legislației în vigoare asigurând finanțarea permanentă a întreprinderii. d) rambursabile și sunt de regulă purtătoare de dobânzi, asigurând finanțarea permanentă a întreprinderii 2) Capitalul permanent se compune din: a) Fonduri proprii + necesităţi de finanţare permanente b) Fonduri proprii + împrumuturi pe termen lung c) Fonduri proprii + active imobilizate d) Fonduri proprii + active circulante 3) În relația de creditare sunt implicate două părți principale: a) Împrumutatul și debitorul b) Împrumutatorul și instituția financiară care acordă creditul c) Creditorul și instituția financiară care acordă creditul d) Debitorul și instituția financiară care acordă creditul 4) Dobânda variabilă presupune: a) Modificarea periodică a ratelor de dobândă b) Păstrarea nivelului ratei dobânzii convenit la acordarea creditului c) Modificarea periodică a ratelor de dobândă în functie de nivelul dobânzii pe piață d) Păstrarea nivelului ratei dobânzii, idiferent de nivelul dobânzii pe piață 5) Este o sursa straina de finantare? a) profitul b) amortizarea c) capitalul propriu d) creditul comercial 6) Pasivele stabile se mai numesc? a) subventii guvernamentale b) datorii fata de terti c) imprumut obligatar d) leasing 7) Surse străine de finanțare pot fi: a) creditul bancar; împrumuturile obligatare; b) capitalul propriu, prime de capital; c) rezerve, prime de capital; d) împrumuturile obligatare, amortizarea .

surse straine de finantare a intreprinderii

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?