Datoriile comerciale sunt datorii fata de furnizorii pentru aprovizionări de bunuri economice. - Datoriile comerciale, Datoriile salariale reprezinta salariile aferente muncii prestate de salariati  - Datoriile salariale, Datoriile sociale sunt obligaţii ale salariatului si ale firmei faţă de bugetul de stat - Datoriile sociale, Datoriile fiscale reprezintă datorii faţă de bugetul de stat şi alte organisme publice - Datoriile fiscale, Datoriile faţă de acţionari sau asociaţi se referă la capitalul de rambursat, dividende de plată - Datoriile faţă de acţionari sau asociaţi,

Datorii fata de terti

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?