1) Wykonuje roboty konstrukcyjno-budowlane, koordynuje prace związane z wykonywaniem robót budowlanych. 2) Planuje i prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, podatkowe, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rachunkowości, wykonuje analizy i sprawozdania finansowe. 3) Planuje, organizuje, nadzoruje i dokumentuje procesy transportowe i spedycyjne, prowadzi dokumentację magazynową, przyjmuje i wydaje towary z magazynu. 4) Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i chemiczne na włosach klienta, dobierając odpowiednie sposoby, metody, techniki i technologie, projektuje fryzury, wykonuje stylizacje fryzur, zarządza zakładem fryzjerskim. 5) Wykonuje czynności związane z prowadzeniem rachunkowości, rozliczaniem podatków, wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych, prowadzi analizy finansowe. 6) Ocenia jakość żywności oraz jej przechowywania, planuje i analizuje sposoby żywienia, organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne. 7) Montuje oraz eksploatuje systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne, wykonuje i eksploatuje lokalne sieci komputerowe, projektuje, tworzy, administruje i użytkuje bazy danych, programuje aplikacje desktopowe, internetowe, mobilne, strony www, systemy zarządzania treścią. 8) Organizuje proces produkcji związany z wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, wykonuje i nadzoruje prace związane z montażem, instalowaniem, uruchamianiem, obsługą maszyn i urządzeń. 9) Organizuje i nadzoruje obsługę oraz naprawy pojazdów samochodowych, diagnozuje stan techniczny pojazdów samochodowych. 10) Montuje i obsługuje urządzenia i maszyny lub wykonuje i naprawia elementy maszyn, urządzeń i narzędzi lub wykonuje i montuje elementy kadłuba jednostek pływających oraz organizuje i wykonuje prace spawalnicze. 11) Planuje i prowadzi nawigację po śródlądowych drogach wodnych i wewnętrznych morskich, obsługuje maszyny i urządzenia oraz siłownię na statku. 12) Organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i publikacją obrazu, przygotowuje materiały cyfrowe do wykonywania projektów graficznych, realizuje projekty multimedialne, przygotowuje plan zdjęciowy. 13) Wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie, w tym rezerwację usług hotelarskich, prowadzi promocję i sprzedaż usług hotelarskich, wykonuje usługi związane z obsługą gości w recepcji. 14) Organizuje i prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe, projektuje i wykonuje reklamy, bada ich skuteczność. 15) Planuje, organizuje i dokumentuje procesy transportowe związane z przemieszczaniem ładunków, monitoruje przebieg procesu transportowo-spedycyjnego, prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami. 16) Organizuje, prowadzi i kontroluje procesy technologiczne przemysłu chemicznego, obsługuje maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego, wykonuje badania laboratoryjne. 17) Wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne, montuje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne, eksploatuje instalacje elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne, przeprowadza ich konserwację. 18) Montuje i demontuje urządzenia i systemy mechatroniczne, eksploatuje urządzenia i systemy mechatroniczne, konserwuje je, projektuje i programuje urządzenia oraz systemy mechatroniczne. 19) Tworzy strony internetowe, aplikacje internetowe i bazy danych oraz administruje nimi a także projektuje, programuje i testuje aplikacje. 20) Organizuje i prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, planuje i organizuje pasażerskie i towarowe przewozy kolejowe oraz zarządza taborem kolejowym, zestawia, rozrządza i obsługuje pociągi. 21) Organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, konserwuje i naprawia je, kontroluje ich pracę, sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Jaki to technik? (oferta edukacyjna powiatu)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?