Substantivul este o parte de vorbire..., care denumește..., Substantivele din enunțul „Maria este prietena mea cea mai bună.” sunt..., Substantivul „tabloul” este articulat cu articol..., Dă exemplu de un substantiv colectiv!, Dă exemplu de un substantiv defectiv de singular!, Dă exemplu de un substantiv defectiv de plural!, În cazul nominativ, substantivul poate îndeplini funcțiile sintactice de... Exemplifică fiecare funcție sintactică!, Exemplifică funcția sintactică de complement direct a substantivului!, Exemplifică funcția sintactică de complement indirect a substantivului!, Exemplifică funcția sintactică de atribut a substantivului!, Exemplifică funcția sintactică de complement prepozițional a substantivului!, Numește cazul substantivului din enunțul: „- Maria, fii cuminte!”, Substantivul „niște cărți” este articulat cu articol..., Substantivul „lui Mihai” este articulat cu articol....

Leaderboard

Spin the wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?