1) κεφάτος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 2) τρομοκρατημένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 3) ανήσυχος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 4) τρομαγμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 5) νευριασμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 6) στεναχωρημένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 7) ευχαριστημένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 8) εκνευρισμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 9) ταραγμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 10) αγανακτισμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 11) οργισμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 12) πανικόβλητος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 13) δυστυχισμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 14) μελαγχολικός a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 15) αναστατωμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 16) προβληματισμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 17) θλιμμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 18) ενθουσιασμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 19) ευτυχισμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος 20) συλλογισμένος a) Θυμός b) Λύπη c) Φόβος d) Χαρά e) Άγχος

Τι νιώθω όταν είμαι...

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?