Create better lessons quicker
MI A BŰN - Bűnt az követ el, aki tudva és akarva, vagyis szándékosan nem engedelmeskedik Isten akaratának, parancsának., MI A BOCSÁNATOS BŰN - Bocsánatos bűnt az követ el aki, vagy nem tudva, vagy nem akarva, vagy nem fontos dologban nem engedelmeskedik Isten parancsának, akaratának., MI A HALÁLOS BŰN - Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva, vagyis szándékosan nem engedelmeskedik Isten akaratának, parancsának., KI BOCSÁTJA MEG A BŰNÖKET - Bűnöket csak Isten bocsájthatja meg, HÁNYSZOR KELL MEGBOCSÁTANI - 70 X 7 Sokszor, Mindig amikor bocsánatot kérnek, Ahányszor a mennyei Atya megbocsát nekünk, MIT KELL TENNI HOGY TELJES LEGYEN A BÁNATUNK - Törekedni arra, hogy lehetőségeink szerint jóvá is tegyük az elkövetett bűnöket,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives