Οι ____ αποτελούν τους ____ γείτονες των Βυζαντινών. Κατάγονταν από τη ____ χερσόνησο και μετά την κάθοδό τους στην Ανατολική Ευρώπη, εγκαταστάθηκαν στη περιοχή που σήμερα βρίσκεται το ____ της Ουκρανίας. Αρχικά οι σχέσεις με τους Βυζαντινούς ήταν φιλικές. Η κατάσταση όμως αυτή διακόπηκε το ____ μ.Χ., όταν οι Ρώσοι επιτέθηκαν στους Βυζαντινούς λεηλατώντας τις ____ και τα ____ της Προποντίδας με απώτερο στόχο την ____. Οι Βυζαντινοί, παρότι βρισκόταν σε πόλεμο με τους ____ στον Εύξεινο Πόντο, τους απώθησαν. Μια περίοδος ειρήνης ακολουθεί για τα απόμενα χρόνια, η οποία διακόπτεται και πάλι, από την απόφαση των Ρώσων να ____ τα εδάφη που κατέλαβαν στην περίοδο κατά την οποία βοήθησαν τους Βυζαντινούς να νικήσουν τους Βούλγαρους. Οι Βυζαντινοί με αρχηγό τoν ____, μπόρεσαν να τα ανακτήσουν εκ νέου. Κατά την περίοδο που ήταν αυτοκράτορας ο ____', οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν. Αφενός αυτό βοήθησε στην κυριαρχία των Βυζαντινών όσον αφορά το οικονομικό, το πολιτικό αλλά και το πνευματικό τους γόητρο. Αφετέρου οι Ρώσοι ____ σημαντικά ως κράτος. Εν τέλει οι σχέσεις των γειτονικών λαών διατηρήθηκαν σε ____ επίπεδο για πολλά χρόνια.

Μάθημα 22- Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους (Ρώσοι).

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?