llinell derfyn - finishing line, llinellau derfyn - finishing lines, ysgyfarnog - hare, ysgyfarnogod - hares, balchder - pride, cyhyr - muscle, cyhyrau - muscles, ffefryn - favourite, ffefrynnau - favourites, ffreutur - canteen, gwn - gun, gynnau - guns, lleithder - humidity, damp(ness), llysenw - nickname, llysenwau - nicknames, milwr - soldier, milwyr - soldiers, cyflawni - to achieve, to fulfil, datrys - to solve, gwibio - to dart, to sprint, herio - to challenge, llongyfarch - to congratulate, trechu - to defeat, to beat, buddugol - triumphant, corfforol - physical, cystadleuol - competitive, eithafol - extreme, hunangynhaliol - self-sufficient, penderfynol - determined, a'i wynt yn ei ddwrn - moving at a quick pace / out of breath, cael gwared ar - to get rid of, rhoi cynnig ar - to give it a go, wnaiff hynny ddim drwg - it won't do any harm, yn gymwys - exactly, yn y fan a'r lle - there and then,

Geirfa Uned 01 - Uwch 1_ fersiwn 2 (De Cymru)

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?