1) Pa fis yw hi nawr? a) Ionawr b) Rhagfyr c) Chwefror 2) Pa fis sydd cyn mis Ebrill? a) Mai b) Chwefror c) Mawrth 3) Pa fis sydd cyn mis Medi? a) Tachwedd b) Awst c) Hydref 4) Pa fis sydd ar ol mis Ebrill? a) Mai b) Mawrth c) Mehefin 5) Pa fis yr ydym yn dathlu Dydd Santes Dwynwen? a) Chwefror b) Ionawr c) Mawrth 6) Pa fis does dim ysgol o gwbl? a) Medi b) Gorffennaf c) Awst 7) Pa fis sydd cyn mis Mehefin a) Gorffennaf b) Awst c) Mai 8) Sawl diwrnod sydd yn mis Ionawr? a) 31 diwrnod b) 30 diwrnod c) 29 diwrnod 9) Pa fis sydd cyn mis Tachwedd? a) Rhagfyr b) Hydref c) Medi 10) Sawl mis sydd mewn blwyddyn? a) 12 b) 10 c) 20

Cwis Misoedd y flwyddyn

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?