16-9= - 7, 11-5= - 6, 13-8= - 5, 18-9= - 9, 12-4= - 8, 13-9= - 4, 11-9= - 2, 11-8= - 3,

Одузимање са прелазом преко десетице

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?