1) ?מהי האות הפותחת למילה עץ a) ד b) א c) ע d) י 2) מהי האות הפותחת למילה זרע a) ד b) ז c) ב d) ר 3) מהי האות הפותחת למילה שתיל? a) ש b) ס c) ג d) ת 4) מהי האות הפותחת למילה פירות a) ג b) פ c) ה d) נ 5) ?מהי האות הפותחת למילה שורשים a) ש b) ח c) כ d) ל

טו בשבט- אות פותחת

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?