1) Structurile bilanțiere privind patrimoniul sunt a) Venituri b) Activ c) Cheltuieli d) Pasiv 2) Reglementǎrile contabile prevǎd urmǎtoarea structurǎ a activului bilanțier: a) Activ imobilizat b) Capitaluri c) Provizioane d) Activ circulant e) Datorii f) Cheltuieli in avans 3) Activele imobilizate cuprind trei grupe: a) imobilizări necorporale b) imobilizări circulante c) imobilizări financiare d) imobilizări atrase e) imobilizări corporale f) imobilizări nepermanente 4) În cadrul imobilizărilor necorporale se înscrie: a) cheltuielile de constituire b) cheltuielile de dezvoltare c) concesiuni, brevetele, licențele, mărcile, drepturile și alte valori similare;  d) fondul comercial e) alte imobilizări necorporale f) avansurile și imobilizările necorporale în cursul de execuție. 5) Imobilizările corporale cuprind: a) Terenuri și amenajări de terenuri b) Construcții c) Instalații tehnice mijloace de transport, animale și plantații d) Mobilier, aparat birotică, echipament de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale e) Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie f) Provizioane 6) Imobilizările financiare cuprind a) acțiuniile deținute a entităților afiliate b) titlurile de participare c) interesele de participare d) creante imobilizate e) investitii financiare pe termen scurt f) datorii pe termen scurt 7) În categoria activelor circulante se înscrie: a) stocurile b) creanțele c) investitii financiare pe termen scurt d) casa și conturile la bănci e) cheltuieli de constituire f) venituri in avans 8) Reglementǎrile contabile prevǎd urmǎtoarea structurǎ a pasivului bilanțier: a) Datorii b) Provizioane c) Venituri în avans d) Capital și rezerva e) Investitii financiare pe termen lung f) Alte avantaje in natura 9) Capitalurile proprii cuprindere: a) Capitalul b) Primele de capital c) Rezervele d) Rezultatul reportat e) Rezultatul exercițiului financiar f) Provizioanele 10) Se cunosc urmatoarele tipuri de rezerve a) Rezerve legale b) Rezerve statutare c) Alte rezerve d) Rezerve din fuziune e) Rezerve din asociere f) Rezerve atrase

ACTIVUL SI PASIVUL PATRIMONIAL

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?