1) U ssaków mitochondria płodu pochodzą : a) wyłącznie od plemnika b) wyłącznie od komórki jajowej c) połowicznie od plemnika oraz komórki jajowej d) jest to proces losowy 2) Liczba mitochondriów w młodej komórce jest.....niż w komórce starzejącej się a) większa, ponieważ młode komórki potrzebują dużej ilości ATP do np. wzrostu b) mniejsza, ponieważ starsza komórka przeprowadza stałe reakcje metaboliczne 3) jeden z argumentów świadczących o teorii endosymbiozy jest niepoprawny a) Mitochondria nie powstają w komórkach de novo, a jedynie przez podział już istniejących organelli b) obecność rybosomów o budowie podobnej do rybosomów prokariotycznych c) rybosomy tych organelli przypominają rybosomy bakteryjne (70S) d) mitochondria posiadają DNA różniące się od DNA jądrowego, przypominające natomiast DNA spotykane u bakterii, zarówno rozmiarami, jak i kolistym kształtem 4) Mitochondria nazywają się organellami półautonomicznymi ponieważ: a) są częściowo niezależne od jądra komórkowego b) ich białka potrzebne do funkcjonowania są kodowane w całości przez geny jądrowe  5) Gdzie przekształcana jest energia cząsteczek substancji pokarmowych w energię zmagazynowaną w ATP? a) w przestrzeni perimitochondrialnej b) na rybosomach c) w matrix mitochondrialnym d) na kristach mitochondrialnych (grzebieniach)  6) Która z błon charakteryzuję się przepuszczalnością selektywną? a) błona mitochondrialna zewnętrzna b) błona mitochondrialna wewnętrzna 7) Mitochondrium to organella komórkowa posiadająca błonę podwójną. Takiej błony na pewno nie mają : a) chloroplasty b) lizosomy c) jądro komórkowe 8) Mitochondria są najliczniejsze w komórkach aktywnych, mających duże zapotrzebowanie energetyczne. To zdanie jest: a) prawdziwe b) fałszywe 9) Zgodnie z teorią endosymbiozy mitochondria pochodzą od komórek prokariotycznych, które zostały wchłonięte na drodze endocytozy a) prawda b) fałsz

Mitochondrium i teoria endosymbiozy

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?