Create better lessons quicker
1) copac a) copăcuț b) copăcel c) copăculeț d) copăcior 2) floare a) florică b) florișoară c) floricică d) floruță 3) stea a) stelică b) stelișoară c) steluță d) steluică 4) cană a) căniță b) cănișoară c) cănică d) cănuță 5) brad a) brădet b) brăduleț c) brăduț d) brăduș 6) fluture a) fluturel b) fluturișor c) fluturuș d) fluturaș 7) băiat a) băiețoi b) băiețel c) băiețică d) băiețaș 8) nor a) norișor b) noraș c) noruleț d) noruț 9) fată a) fetiță b) fătuică c) fetișoară d) fetică 10) carte a) cărticea b) cărticică c) cărtuță d) cărțulie

Diminutive (cuvinte alintate)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives