1) Ile stacji Drogi krzyżowej mówi o upadku Pana Jezusa? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) Ile dni trwa Wielki Post? a) 10 b) 30 c) 40 d) 50 3) Tzw post ścisły obowiązuje katolika: a) przez cały okres Wielkiego Postu b) w każdy piątek roku c) w każdy piątek Wielkiego Postu d) w Środę Popielcową i Wielki Piątek 4) Wielki Post trwa 40 dni ponieważ: a) tak długo wędrowali Izraelici przez pustynię b) tyle dni pościli wszyscy prorocy c) taka była tradycja żydowska d) tak długo pościł Jezus przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności 5) W Wielkim Poście kapłan zakłada szaty liturgiczne koloru: a) czerwonego b) fioletowego c) zielonego d) białego 6) W Niedzielę Palmową kapłan używa ornatu koloru: a) fioletowego b) różowego c) zielonego d) czerwonego 7) Które z podanych NIE jest nabożeństwem wielkopostnym? a) Różaniec b) Droga Krzyżowa c) Gorzkie żale 8) Jak nazywa się góra, na której Jezus został ukrzyżowany? a) Synaj b) Golgota c) Tabor 9) Istnieje jeden dzień w ciągu roku, kiedy Msza Święta NIE jest sprawowana. Jaki to dzień? a) Wielki Czwartek b) Wielki Piątek c) Wielka Sobota d) Środa Popielcowa 10) W której stacji Pan Jezus spotyka swoją Matkę? a) 3 b) 4 c) 6 d) 7 11) W jakim mieście Pan Jezus szedł drogą krzyżową? a) Palestyna b) Jerozolima c) Golgota d) Nazaret 12) W której stacji Pan Jezus umiera? a) 14 b) 12 c) 13 d) 11 13) Kogo Pan Jezus nie spotkał na drodze krzyżowej? a) Weroniki b) Szymona c) Maryi d) Magdaleny 14) Który dzień NIE należy do Triduum Paschalnego? a) Niedziela Palmowa b) Wielki Czwartek c) Wielka Sobota d) Wielki Piątek 15) Kiedy kończy się okres Wielkiego Postu? a) W Wielką Sobotę b) W Wielki Czwartek c) w Niedzielę Zmartwychwstania d) w Wielki Piątek 16) Jak nazywał się uczeń Jezusa, który został pod Krzyżem? a) Marek b) Piotr c) Jan d) Paweł 17) Co oznacza nazwa "Golgota" (Kalwaria) a) Miejsce Czaszki b) Wzgórze Męki c) Góra Skazańców 18) Kto skazał Jezusa na śmierć? a) Poncjusz Piłat b) Kajfasz c) Ananasz d) Cesarz 19) Jakiej nazywa NIE używa się przy określeniu miejsca śmierci Jezusa? a) Kalwaria b) Golgota c) Miejsce Czaszki d) Wzgórze Krzyży 20) Jak nazywała się instytucja religijna przed którą stanął Jezus po pojmaniu? a) Synod b) Rada Starszych c) Senat d) Sanhedryn 21) W którą niedzielę Wielkiego Postu zasłania się krzyż? a) 2 b) 3 c) 5 d) 6 22) W Niedzielę Palmową Ewangelia mówi o: a) Przemienieniu na Górze Tabor b) Ustanowieniu sakramentu kapłaństwa c) Wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku d) Męce Pańskiej 23) W której stacji Pan Jezus zostaje z szat obnażony? a) 11 b) 10 c) 13 d) 12 24) Kiedy rozpoczyna się Wielki Post? a) Środa Popielcowa b) Niedziela Palmowa c) I Niedziela Wielkiego Postu 25) Kiedy rozpoczyna się Wielki Tydzień? a) Wielka Środa b) Niedziela Palmowa c) Wielki Czwartek

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?