1) Произведението 212,5.100 е: a) 2125 b) 2,125 c) 21250 d) 212500 2) Частното 0,12 : 6 е: a) 0,2 b) 0,02 c) 2 d) 20 3) Частното 2002:1000 е: a) 2002000 b) 0,2002 c) 2,002 d) 20,02 4) Разликата 8,4 – 2,37 е: a) 6,07 b) 6,13 c) 6,03 d) 6,17 5) Стойността на израза 2+3:100 е: a) 0,05 b) 2,03 c) 2,3 d) 0,5 6) коя е най-малката дроб от множеството:  a) b) c) d) 7) Пресметни по рационален начин: 35,7 . 0,2 . 0,5 a) 3,57 b) 35,7 c) 0,357 d) 357 8) Пресметни по рационален начин: 0,25 . 6,342 . 40 a) 0,6342 b) 63,42 c) 6,342 d) 634,2 9) Пресметни по рационален начин: 2,5 . 12,5 . 4 . 0,8 a) 100 b) 10 c) 1 d) 0,1 10) Пресметни по рационален начин: 8. 15,78 . 1, 25 a) 157, 8 b) 1, 578 c) 1578 d) 0, 1578

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?