1) מה משותף למילים: מחשב, מטען, מעדר? a) המשקל בלבד b) המשמעות בלבד c) המשקל והמשמעות d) השורש בלבד e) השורש והמשקל 2) לפנייך רשימת מילים: צייר, זמר, נגר. לאיזו מבין המילים הבאות יש משמעות זהה לקבוצת המילים הזו? a) עכבר b) חקלאי c) גבוה d) עצלן 3) לפנייך שמות פעולה. איזה מהם הוא שם פעולה של בניין פיעל? a) הִתְפַּתְּחוּת b) הַדְלָקָה c) הִפָּגְעוּת d) קַבָּלָה e) זְכִירָה 4) עכברון, ספרון, דגלון, ילדון. מהי המשמעות המשותפת לכל המילים? a) חיה b) מכשיר c) הקטנה d) משהו שקשור לילדים 5) איזו מילה יוצאת דופן מבחינת הצורן הסופי שלה? a) חשמלאי b) יומן c) כלכלן d) צוללן e) שקרן 6) רופא, מורה, שומרת, סועדים, מוכרת. מה לא נכון? a) כולם צורות בינוני b) כולם במשקל קוֹטֵל c) לכולם יש שורש זהה d) כולם נוצרו בדרך תצורה של שורש+משקל 7) חללית, מעלית, מכונית, משאית. איזו מילה היא במשמעות דומה? a) ידית b) מפית c) חצאית d) מונית 8) איזה שם עצם מבין הבאים הוא לא צורת בינוני? a) מושלמת b) מנהל c) מדריך d) רופא e) זללן 9) איזו מהמילים הבאות לא שייכת לבניין הפעיל? a) פַּחַד b) הַפְחָדָה c) הֶתְאֵם d) הַתְאָמָה

צורנים, משקלים ומשמעויות

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?