od tego momentu - from now on, na dłuższą metę, w końcu - in the long run, słowo ostrzeżenia - a word of warning, w twoim wolnym czasie - in your spare time, w twoim imieniu - on your behalf, czuć się wykluczonym - feel left out, dokuczać komuś - pick on sb, oddawać pracę domową - give in one's homework, skończyć się - run out of (eg. money, time), wstawiać się za kimś - stick up for sb, przestać coś robić - give up sth, podstawiać nogę - trip sb up,

B1+ Unit 5 (Useful Phrases)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?