1) KĄ PASAKOSE VADINA GIRIŲ KARALIUMI? a) KIŠKIS b) EŽYS c) BRIEDIS 2) KĄ PASAKOSE VADINA SNAPE IR GUDRUOLE? a) STIRNA b) LŪŠIS c) LAPĖ 3) KĄ PASAKOSE VADINA PILKU? a) ŠERNAS b) ELNIAS c) VILKAS 4) KĄ PASAKOSE VADINA PIŠKIU? a) EŽYS b) VILKAS c) KIŠKIS 5) KĄ PASAKOSE VADINA ADATŲ KAMUOLIU? a) ŠERNAS b) VILKAS c) EŽYS 6) NUO KO SLEPIASI KIŠKIS? a) BRIEDIS b) VILKAS c) LAPĖ 7) KIENO STAUGIMAS SKLINDA IŠ MIŠKO? a) LŪŠIS b) MEŠKA c) VILKAS 8) KIENO JAUNIKLIAI GIMSTA SU DRYŽIAIS? a) STIRNA b) LŪŠIS c) ŠERNAS 9) KIENO AUSYS ILGOS, O UODEGA TRUMPA? a) LAPĖ b) VOVERĖ c) KIŠKIS 10) KIENO ILGOS, STIPRIOS KOJOS IR TVIRTOS KANOPOS? a) KIŠKIS b) ŠERNAS c) BRIEDIS 11) KIENO KAILIS PADENGTAS ŠIURKŠČIAIS ​​ŠERIAIS? a) MEŠKA b) VILKAS c) ŠERNAS 12) KIENO KAILIS PRIŽIŪRĖTAS, NES PRAUSIASI KAIP NAMINĖ KATĖ? a) STIRNA b) LAPĖ c) LŪŠIS 13) KIENO ILGA PŪKUOTA UODEGA? a) VOVERĖ b) LŪŠIS c) LAPĖ 14) KAS GREITAI ŠUOLIUOJA? a) MEŠKA b) EŽYS c) KIŠKIS 15) KAS ATSARGIAI SĖLINA? a) EŽYS b) ELNIAS c) LAPĖ 16) KAS PŪKŠI IR TIPENA? a) BRIEDIS b) MEŠKA c) EŽYS 17) KUR MIEGA MEŠKA? a) DREVĖ b) OLA c) IRŠTVA d) URVAS 18) KUR GYVENA LAPĖ? a) URVAS b) IRŠTVA c) DREVĖ d) OLA 19) KUR MIEGA EŽIAI? a) IRŠTVA b) DREVĖ c) URVAS d) OLA 20) KUR GYVENA VOVERĖ? a) OLA b) IRŠTVA c) DREVĖ d) URVAS 21) KAM TINKA ŽODIS "ŽOLĖDIS"? a) LAPĖ b) STIRNA c) VILKAS d) KIŠKIS e) BRIEDIS f) LŪŠIS 22) KAM TINKA ŽODIS "MĖSĖDIS"? a) LAPĖ b) STIRNA c) VILKAS d) KIŠKIS e) BRIEDIS f) LŪŠIS

AR PAŽĮSTI ŽVĖRELIUS?

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?