בָּרָק ____ בָּא לָרָם. אַבָּא ____ קָנָה חָלָה. דָּן ____ הָיָה בַּיָּם. הַקַּלְמָר ____ רְנָנָה חָדָשׁ. הַמָּרָק ____ סַבָּא חַם. אַבָּא ____ תָּמָר רָאָה מַקָּק. רְנָנָה לָקְחָה ____ הַמַּחַק. רְנָנָה מָדְדָה ____ הַסַּנְדָּל. מַתָּן שָׁאַל ____ חָנָן מָה קָרָה. דָּנָה רָאֲתָה ____ הַסַּל שֶׁל עֲנָת.

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?