1) Apakah Maksud Hajjatul Wada'? a) Hajah Wadah b) Haji Perpisahan c) Hajar Aswad d) Haji Terakhir 2) Tahun berapakah berlakunya hajjatul wada'? a) 13 Hijrah b) Tahun pertama hijrah c) 10 Hijrah 3) Ramai orang mahu mengikuti Nabi s.a.w menunaikan fardhu haji. Berapakah bilangan mereka? a) 90,000 orang b) 10,000 orang c) 25,000 orang d) 1,000,000 orang 4) Apakah yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika berada di Zul Hulaifah? a) Bertahalul b) Bersuci c) Mendengar Khutbah d) Memakai Ihram 5) Apakah ibadah yang dilakukan ketika berada di Mekah? a) Melontar jamrah b) Tawaf dan sa'ie c) Bertahalul 6) Di Arafah, apakah ibadah yang dilakukan semasa melaksanakan fardhu haji? a) Tawaf b) Sa'ie c) Wuquf dan Mendengar khutbah 7) Manakah antara berikut bukan isi khutbah Nabi s.a.w a) Eratkan persaudaraan Islam b) Tunaikan hak wanita c) Membuat korban d) Jadikah Al Quran sebagai pegangan hidup 8) Manakah antara berikut merupakan pesanan Nabi s.a.w. dalam khutbahnya? a) Makanlah riba' b) Wajib taati pemimpin sehingga melanggar hukum syara' c) Mendirikan solat, zakat dan haji 9) Apakah iktibar dari peristiwa hajjatul wada'? a) Sentiasa mengasihi dan mencontohi Nabi s.a.w b) Umat Islam mesti bersatu pada dalam keadaan baik atau jahat c) Hendaklah bersungguh-sungguh bekerja walaupun tertinggal solat 10) Ke manakah lokasi terakhir Nabi s.a.w dan sahabat pergi selepas selesai melakukan tawaf wada'? a) Mekah b) Madinah c) Syam

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?