nosní dutina, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce.

Dýchací soustava

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?