Заједница

3 razred oš

Примери из наше заједнице

10000+ резултата за „3 razred oš”

Množenje
Množenje Квиз
аутор
Доживљаји мачка Тоше (1. задатак - ликови)
Доживљаји мачка Тоше (1. задатак - ликови) Врста групе
аутор
Именице могу да значе нешто умањено и увећано.
Именице могу да значе нешто умањено и увећано. Бушење балона
аутор
Vrste i podvrste reči
Vrste i podvrste reči Споји
аутор
СЈ4  Правопис (велико слово)
СЈ4 Правопис (велико слово) Врста групе
аутор
Od čitanja se raste (fabula i plan prepričavanja)
Od čitanja se raste (fabula i plan prepričavanja) Редослед
аутор
СЈ4  Правопис (писање скраћеница)
СЈ4 Правопис (писање скраћеница) Врста групе
аутор
СЈ4  Правопис (писање присвојних придева насталих од властитих именица)
СЈ4 Правопис (писање присвојних придева насталих од властитих именица) Врста групе
аутор
Именице могу да значе нешто умањено, увећано, слично или супротно.
Именице могу да значе нешто умањено, увећано, слично или супротно. Бушење балона
аутор
СЈ4  Правопис (употреба наводника и знакова интерпункције)
СЈ4 Правопис (употреба наводника и знакова интерпункције) Речи које недостају
аутор
Фабула Златно јагње, С. В. Јанковић
Фабула Златно јагње, С. В. Јанковић Редослед
аутор
2 СЈ 136. Свитац тражи пријатеља (тематске целине - фабула)
2 СЈ 136. Свитац тражи пријатеља (тематске целине - фабула) Редослед
аутор
RAZLOMCI - 2. razred OŠ
RAZLOMCI - 2. razred OŠ Квиз
аутор
Arapske vs rimske cifre
Arapske vs rimske cifre Споји
аутор
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак 3. Именица-градивни придев)
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак 3. Именица-градивни придев) Споји
аутор
 Glagolska mozgalica 3.razred
Glagolska mozgalica 3.razred Тачно или нетачно
аутор
Трешња у цвету, М. Данојлић
Трешња у цвету, М. Данојлић Квиз
аутор
Човек је природно и друштвено биће
Човек је природно и друштвено биће Разврстај у категорије
аутор
Позно јесење јутро, Исидора Секулић (описни придеви)
Позно јесење јутро, Исидора Секулић (описни придеви) Отвори кутију
аутор
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења)
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења) Споји
аутор
Srpski jezik - II razred OŠ
Srpski jezik - II razred OŠ Звекни кртицу
аутор
 Погоди наслов Прича о...
Погоди наслов Прича о... Вешала
аутор
Лековите ливадске биљке
Лековите ливадске биљке Споји
аутор
Животиње водених станишта
Животиње водених станишта Споји
аутор
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке)
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке) Редослед
аутор
Тачно или нетачно...
Тачно или нетачно... Тачно или нетачно
аутор
Смеше, раствори и материјали - квиз
Смеше, раствори и материјали - квиз Квиз
аутор
Шуме
Шуме Споји
аутор
Наводници или заграда
Наводници или заграда Врста групе
аутор
Стари Вујадин, народна песма (65. час)
Стари Вујадин, народна песма (65. час) Редослед
аутор
Пепељуга, А. Поповић
Пепељуга, А. Поповић Квиз
аутор
Јесен, Војислав Илић
Јесен, Војислав Илић Врста групе
аутор
Мајка, Р. Јовановић (парови речи које се римују)
Мајка, Р. Јовановић (парови речи које се римују) Споји
аутор
Слово Ј се пише:
Слово Ј се пише: Отвори кутију
аутор
Сличности и разлике - људи и животиње
Сличности и разлике - људи и животиње Врста групе
аутор
СЈ4  Правопис (Како се пишу/пише...)
СЈ4 Правопис (Како се пишу/пише...) Квиз
аутор
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз.
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз. Споји
аутор
Учимо о светлости
Учимо о светлости Анаграм
аутор
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици)
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици) Речи које недостају
аутор
Разврстај промене материла на повратне и неповратне.
Разврстај промене материла на повратне и неповратне. Врста групе
аутор
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић)
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић) Вешала
аутор
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Врста групе
аутор
Слово Ј се не пише:
Слово Ј се не пише: Отвори кутију
аутор
Основни и редни бројеви
Основни и редни бројеви Врста групе
аутор
Национални паркови Србије
Национални паркови Србије Дијаграм са ознакама
аутор
Магнетна својства
Магнетна својства Врста групе
аутор
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте.
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте. Врста групе
аутор
Угрожене биљне и животињске врсте у Србији
Угрожене биљне и животињске врсте у Србији Дијаграм са ознакама
аутор
Повежи језера са рекама на којима се налазе.
Повежи језера са рекама на којима се налазе. Споји
аутор
Шумске животиње
Шумске животиње Споји
аутор
Правилно писање бројева - примена правила
Правилно писање бројева - примена правила Тачно или нетачно
аутор
Први српски устанак
Први српски устанак Укрштеница
аутор
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица)
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица) Квиз
аутор
3. razred
3. razred Квиз
аутор
Личне заменице (1. час обраде)
Личне заменице (1. час обраде) Споји
аутор
Разврстај биљке према станишту.
Разврстај биљке према станишту. Врста групе
аутор
Клима Србије
Клима Србије Дијаграм са ознакама
аутор
Звук (јачина звука)
Звук (јачина звука) Врста групе
аутор
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи:
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи: Пронађи реч
аутор
Материјали (природни и вештачки)
Материјали (природни и вештачки) Врста групе
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?