Заједница

9th Grade Spanish

Примери из наше заједнице

10.000+ резултата за „9th grade spanish”

La ciudad
La ciudad Дијаграм са ознакама
аутор
Gustar
Gustar Квиз
аутор
La familia
La familia Споји
аутор
los adjetivos
los adjetivos Пронађи подударност
аутор
Subject Pronouns Spanish
Subject Pronouns Spanish Квиз
аутор
Present Tense -IR  Regular Verbs - quiz
Present Tense -IR Regular Verbs - quiz Квиз
аутор
Direct object pronouns/ present tense
Direct object pronouns/ present tense Пронађи подударност
аутор
La Familia (relationships)
La Familia (relationships) Квиз
аутор
Ser Conjugations practice
Ser Conjugations practice Квиз
аутор
-car; -gar;-zar preterite
-car; -gar;-zar preterite Споји
аутор
Indirect Object Pronouns
Indirect Object Pronouns Споји
аутор
El Preterito Los Verbos Regulares
El Preterito Los Verbos Regulares Врста групе
аутор
Present Tense AR  Regular Verbs
Present Tense AR Regular Verbs Квиз
аутор
AR Verbs and Pronouns
AR Verbs and Pronouns Врста групе
аутор
Irregular Preterite All forms matching
Irregular Preterite All forms matching Споји
аутор
Indirect Object Pronouns
Indirect Object Pronouns Пронађи подударност
аутор
Preterite vs. Imperfect
Preterite vs. Imperfect Споји
аутор
El tiempo Quiz
El tiempo Quiz Квиз
аутор
Present Tense regular -ER Verbs Spanish
Present Tense regular -ER Verbs Spanish Телевизијски квиз
аутор
la comida y los colores
la comida y los colores Пронађи подударност
аутор
El imperfecto
El imperfecto Пронађи подударност
аутор
Los pronombres personales
Los pronombres personales Квиз
аутор
las estaciones
las estaciones Дијаграм са ознакама
аутор
Conversation Practice 1A-Spanish 1
Conversation Practice 1A-Spanish 1 Насумични точак
аутор
Fiestas y Celebraciones
Fiestas y Celebraciones Врста групе
аутор
La ciudad
La ciudad Дијаграм са ознакама
аутор
Vocabulario 2.3: Los quehaceres
Vocabulario 2.3: Los quehaceres Пронађи подударност
аутор
tener
tener Споји
аутор
Flashcards Subject Pronouns Spanish
Flashcards Subject Pronouns Spanish Флеш картице
аутор
El verbo SER
El verbo SER Квиз
аутор
El verbo IR
El verbo IR Удари кртицу
аутор
S1 U2 -ar verbs -Conversation Cards
S1 U2 -ar verbs -Conversation Cards Насумичне карте
аутор
Capitales y nacionalidades
Capitales y nacionalidades Телевизијски квиз
аутор
Tener Expressions
Tener Expressions Споји
аутор
El desayuno (label the diagram)
El desayuno (label the diagram) Дијаграм са ознакама
аутор
Spanish Greetings - Los Saludos
Spanish Greetings - Los Saludos Флеш картице
аутор
Direct Object Pronouns
Direct Object Pronouns Врста групе
аутор
Conjugaciones de verbos en el tiempo presente indicativo
Conjugaciones de verbos en el tiempo presente indicativo Квиз
аутор
El verbo SER
El verbo SER Квиз
аутор
Greetings 1 game
Greetings 1 game Бушење балона
аутор
Verb Conjugation
Verb Conjugation Пронађи подударност
аутор
Dar presente
Dar presente Споји
аутор
Adjective Quiz
Adjective Quiz Квиз
аутор
Preguntas y respuestas: el horario escolar / la escuela
Preguntas y respuestas: el horario escolar / la escuela Квиз
аутор
Preterito regular
Preterito regular Квиз
аутор
U2 Day 1 - la escuela y mi horario
U2 Day 1 - la escuela y mi horario Пронађи подударност
аутор
El tiempo (matching)
El tiempo (matching) Споји
аутор
La familia - Anagram
La familia - Anagram Споји
аутор
demonstrative adjectives
demonstrative adjectives Удари кртицу
аутор
la comida
la comida Споји
аутор
Vocabulario de la casa
Vocabulario de la casa Врста групе
аутор
El cuerpo
El cuerpo Пронађи подударност
аутор
Affirmative Tú Commands
Affirmative Tú Commands Споји
аутор
Los colores
Los colores Споји
аутор
Partes del cuerpo
Partes del cuerpo Удари кртицу
аутор
Nacionalidades de los Paises de habla hispana Match up
Nacionalidades de los Paises de habla hispana Match up Споји
аутор
Expresiones con Tener
Expresiones con Tener Квиз
аутор
Descubre 2, ch 3, La Vivienda Vocabulario 1
Descubre 2, ch 3, La Vivienda Vocabulario 1 Пронађи подударност
аутор
Ser y Estar (Doctores and Place)
Ser y Estar (Doctores and Place) Споји
аутор
-ar present tense, Senderos 1
-ar present tense, Senderos 1 Удари кртицу
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?