ชุมชน

Kindergarten English

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'k english'

CVC (short a) Words
CVC (short a) Words ล้อสุ่ม
โดย
Blending Words ASTIPN
Blending Words ASTIPN หาคู่
โดย
CVC Nonsense Words
CVC Nonsense Words ล้อสุ่ม
โดย
Scavenger hunt a-u
Scavenger hunt a-u ล้อสุ่ม
โดย
Ending Sounds
Ending Sounds จับคู่
โดย
Compound Word Deletion
Compound Word Deletion พลิกไทล์
โดย
Ay family
Ay family จับคู่
โดย
ee
ee จับคู่
โดย
CVCe Picture Sort
CVCe Picture Sort หาคู่
โดย
H, I OR J?
H, I OR J? การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
blending cvc
blending cvc แบบทดสอบ
โดย
Listen to the Blends and Sort
Listen to the Blends and Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Sort b`s and d`s
Sort b`s and d`s การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Beginning Sound
Beginning Sound จับคู่
โดย
long vowels
long vowels การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Beginning sound M
Beginning sound M การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Onset Rime
Onset Rime พลิกไทล์
โดย
Clothing Sort
Clothing Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Short Vowel Drop
Short Vowel Drop ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Letter Magnets
Letter Magnets แม่เหล็กคำ
โดย
Flip Tiles (Aa-Rr)
Flip Tiles (Aa-Rr) พลิกไทล์
โดย
Letter R and Letter V
Letter R and Letter V การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
sight words
sight words ล้อสุ่ม
โดย
Real or Silly Words (CVC)
Real or Silly Words (CVC) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Syllable Blending
Syllable Blending พลิกไทล์
โดย
Uppercase / Lowercase 1
Uppercase / Lowercase 1 จับคู่
โดย
K Snap Words
K Snap Words เปิดกล่อง
โดย
Compound First Word Substitution
Compound First Word Substitution พลิกไทล์
โดย
Position Words Picture Match
Position Words Picture Match การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Letter Sounds
Letter Sounds ล้อสุ่ม
โดย
Alphabet sounds
Alphabet sounds จับคู่
โดย
-at family
-at family จับคู่
โดย
Th-Wheel
Th-Wheel ล้อสุ่ม
โดย
ad family
ad family จับคู่
โดย
rhyming words
rhyming words ล้อสุ่ม
โดย
Whack a letter b!
Whack a letter b! ตีตัวตุ่น
โดย
N, O OR P?
N, O OR P? การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
K, L OR M?
K, L OR M? การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Letter Sounds
Letter Sounds ล้อสุ่ม
โดย
Kindergarten Letter Names/Sounds
Kindergarten Letter Names/Sounds ล้อสุ่ม
โดย
Rhyming
Rhyming หาคู่
โดย
L Blends
L Blends จับคู่
โดย
CVC Match
CVC Match แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
HOW MANY....?
HOW MANY....? การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
 Summer  vocabulary Matching
Summer vocabulary Matching แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
LET'S COUNT
LET'S COUNT จับคู่
โดย
SCHOOL SUPPLIES X TOYS
SCHOOL SUPPLIES X TOYS การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
blending cv- cvc
blending cv- cvc แบบทดสอบ
โดย
Sight words
Sight words ตีตัวตุ่น
โดย
Sight Words A
Sight Words A จับคู่
โดย
ea
ea ค้นหาคำ
โดย
Short a or Long a
Short a or Long a การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
ink family
ink family จับคู่
โดย
FEELINGS (KS)
FEELINGS (KS) ตีตัวตุ่น
โดย
Beginning sounds
Beginning sounds ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Short i
Short i ล้อสุ่ม
โดย
TRANSPORTATION
TRANSPORTATION หาคู่
โดย
DO YOU LIKE....? (KS)
DO YOU LIKE....? (KS) เปิดกล่อง
โดย
WHAT IS IT? (FOOD - KS)
WHAT IS IT? (FOOD - KS) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Letter Sounds
Letter Sounds เกมตอบคำถาม
โดย
คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม