Общността

Adult education English for speakers of other languages (ESOL) Present Perfect Questions

Примери от нашата общност

10 000+ резултата за "adult education esol present perfect questions"

Present Perfect questions- Entry 3- Task 2 S&L exam
Present Perfect questions- Entry 3- Task 2 S&L exam Unjumble
Past simple or Present Perfect?
Past simple or Present Perfect? Викторина
Present simple questions
Present simple questions Викторина
Present perfect continuous questions
Present perfect continuous questions Случайни карти
Past participle (wheel)
Past participle (wheel) Случайни колело
Present Perfect irregular verbs
Present Perfect irregular verbs Мач
Present Perfect - Answering Questions
Present Perfect - Answering Questions Случайни колело
от
Present perfect continuous Guessing cards
Present perfect continuous Guessing cards Отваряне на кутията
от
Past Simple or Present Perfect
Past Simple or Present Perfect Отваряне на кутията
от
Beginner questions (sharing information about self)
Beginner questions (sharing information about self) Случайни колело
English File Elem Present Perfect
English File Elem Present Perfect Довършете изречението
English File Elem Present Perfect
English File Elem Present Perfect Викторина
Present simple questions- word order
Present simple questions- word order Unjumble
от
Alphabet Order - lower case
Alphabet Order - lower case Да се класира
Question Words
Question Words Мач
Present Perfect Questions
Present Perfect Questions Случайни колело
от
Past simple or Present Perfect?
Past simple or Present Perfect? Викторина
от
Questions
Questions Unjumble
PE Personal Questions
PE Personal Questions Unjumble
от
Getting to know you
Getting to know you Случайни карти
Shopping sentences - Present continuous
Shopping sentences - Present continuous Unjumble
Past perfect
Past perfect Викторина
от
Present Simple Wheel
Present Simple Wheel Случайни колело
JUST, ALREADY, YET
JUST, ALREADY, YET Довършете изречението
от
Present  continuous /simple present
Present continuous /simple present Случайни колело
от
Present perfect + / - / ?
Present perfect + / - / ? Unjumble
от
WH-QUESTIONS
WH-QUESTIONS Случайни колело
Wh questions E1
Wh questions E1 Викторина
от
Question word questions
Question word questions Unjumble
ESOL E3 present perfect or past simple
ESOL E3 present perfect or past simple Довършете изречението
Past simple questions
Past simple questions Отваряне на кутията
от
Classroom objects (Pre-Entry and Entry 1 ESOL)
Classroom objects (Pre-Entry and Entry 1 ESOL) Обръщане на плочки
5. Read Signs and Match
5. Read Signs and Match Намери съвпадение
Contractions Entry 1 ESOL
Contractions Entry 1 ESOL Мач
Present Continuous Tense
Present Continuous Tense Случайни карти
Days of the week
Days of the week Намери съвпадение
Daily Routine
Daily Routine Довършете изречението
от
signs
signs Намери съвпадение
от
Jobs
Jobs Анаграма
 Restaurant phrases
Restaurant phrases Unjumble
PE - Match the colours
PE - Match the colours Мач
от
Food vocab
Food vocab Мач
Alphabet
Alphabet Да се класира
Describing People
Describing People Gameshow викторина
от
There is/there are practice sentences- my neighbourhood
There is/there are practice sentences- my neighbourhood Случайни колело
Kitchen
Kitchen Етикетирани диаграма
от
Purpose of Texts E3
Purpose of Texts E3 Мач
PE Months of the year - in order
PE Months of the year - in order Викторина
от
Easter
Easter Мач
Rooms in the house
Rooms in the house Етикетирани диаграма
 Hobbies: like / likes ...ing
Hobbies: like / likes ...ing Довършете изречението
Entry 2 Text Type Reading Quiz
Entry 2 Text Type Reading Quiz Викторина
от
Rooms in a house
Rooms in a house Анаграма
A Sports Event - Linking Words Gap Fill E3
A Sports Event - Linking Words Gap Fill E3 Довършете изречението
CVC Words
CVC Words Викторина
Hobbies
Hobbies Намери съвпадение
от
Form-filling
Form-filling Мач
от
Adjectives lesson plenary
Adjectives lesson plenary Викторина
Travel Quiz
Travel Quiz Викторина
Prefixes
Prefixes Група сортиране
Възстановяване на авто-записаната: ?