1) particular 2) peculiar 3) sugar 4) similar 5) father 6) rather 7) afternoon 8) branch 9) half 10) calf 11) calm 12) palm

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?