1) awful   2) awesome  3) caught  4) naughty   5) four  6) pour   7) more  8) fore  9) for  10) or   11) all 12) always

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?