LION, TIGER, ZEBRA, BEAR, ELEPHANT, GIRAFFE, DEAR, MONKEY, LEOPARD, FOX,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?