Correct: Thermal conductor, Electrical conductor, Hard, Durable, Shiny, Malleable, Waterproof, Incorrect: Thermal insulator, Electrical insulator, Flexible, Dull, Brittle, Absorbent,

Properties of materials - metals

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?