Correct: Thermal insulator, Electrical insulator, Transparent, Durable, Malleable, Waterproof, Incorrect: Thermal conductor, Electrical conductor, Opaque, Absorbent, Brittle,

Properties of materials - plastics

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?