pink, blue, yellow, red, black, brown, white, green, orange, purple, grey,

Colours Anagram

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?