1) He goes to the cinema. a) Correct b) Incorrect 2) I doesn't go to the cinema. a) Correct b) Incorrect 3) We don't going to the park. a) Correct b) Incorrect 4) She eat pasta. a) Correct b) Incorrect 5) I eat strawberries. a) Correct b) Incorrect 6) I walk in the park. a) Correct b) Incorrect 7) We cooks Ukrainian food. a) Correct b) Incorrect 8) She sees the sky. a) Correct b) Incorrect 9) She doesn't haves a television. a) Correct b) Incorrect 10) Every Wednesday, I learn English. a) Correct b) Incorrect

Present Simple - Correct / Incorrect

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?