Hard: wooden block, lego, brick, glass, pencil, Soft: teddy bear, scarf, rug, wool, cotton,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?