1) Desert? a) fish b) parrot c) camel d) polar bear e) robin 2) Rainforest? a) fish b) parrot c) camel d) polar bear e) robin 3) Arctic? a) fish b) parrot c) camel d) polar bear e) robin 4) Garden? a) fish b) parrot c) camel d) polar bear e) robin 5) Oceans & Seas? a) fish b) parrot c) camel d) polar bear e) robin

Ecosystems (SEN) - Who lives here?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?