Correct: metal, glass, fabric, wool, plastic, wood, Incorrect: door, cup, chair, fork, pen, car, shirt,

Whack the material

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?