1) My dad a) You b) he c) They 2) Antía a) We b) She c) It 3) A dog a) I b) She c) It 4) Mireia and I a) I b) You c) We 5) César and Gonzalo a) You b) We c) They 6) A pencil sharpener a) He b) It c) She 7) Zaira a) He b) She c) It 8) The teacher and us a) We b) She c) They 9) My sister a) He b) It c) She 10) The twins a) They b) We c) She

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?