Κοινότητα

Kindergarten

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'k'

Spin Draw Write 2
Spin Draw Write 2 Τροχός της τύχης
από
Wants Vs. Needs
Wants Vs. Needs Ταξινόμηση κατά ομάδα
-ing match
-ing match Βρες το ταίρι
από
Number Match
Number Match Βρες το ταίρι
από
Fruits
Fruits Τροχός της τύχης
από
ㄓㄔㄕㄖ注音配對
ㄓㄔㄕㄖ注音配對 Βρες το ταίρι
an family words
an family words Αντιστοίχιση
Letters
Letters Τροχός της τύχης
από
Letter-sound match
Letter-sound match Βρες τα ζευγάρια
από
Missing Vowel
Missing Vowel Κουίζ
από
Uppercase And Lowercase Letter Sort
Uppercase And Lowercase Letter Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
Letter Jj
Letter Jj Χτύπα το ποντίκι
από
Letter S Words
Letter S Words Χτύπα το ποντίκι
από
Journeys K Sight Word Scramble Unit 4
Journeys K Sight Word Scramble Unit 4 Αναγραμματισμός
από
rhyming words
rhyming words Κουίζ
Beginning Letter Sound
Beginning Letter Sound Τροχός της τύχης
Letter g or n
Letter g or n Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Numbers, Chinese
Numbers, Chinese Μπαλόνια
από
CCK Fruit train game
CCK Fruit train game Μπαλόνια
από
十二生肖
十二生肖 Τυχαίες κάρτες
από
Rhyming
Rhyming Άνοιξε το κουτί
από
Rhyme Wheel
Rhyme Wheel Τροχός της τύχης
από
Fundations Trick Words 1-15
Fundations Trick Words 1-15 Βρες τα ζευγάρια
από
CVC Kindergarten
CVC Kindergarten Αντιστοίχιση
από
     אותיות א-י
אותיות א-י Μπαλόνια
από
missing number yellow.2
missing number yellow.2 Βρες το ταίρι
από
Rhyming Word families
Rhyming Word families Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Sight Words- Kindergarten
Sight Words- Kindergarten Τροχός της τύχης
από
头脸 Head & Face
头脸 Head & Face Τροχός της τύχης
από
Real VS nonsense
Real VS nonsense Χτύπα το ποντίκι
από
Beginning Sound Sort - m,r
Beginning Sound Sort - m,r Ταξινόμηση κατά ομάδα
Unscramble the Words
Unscramble the Words Αναγραμματισμός
από
G sound initial-set  1
G sound initial-set 1 Βρες τα ζευγάρια
από
Short I or Long I
Short I or Long I Ταξινόμηση κατά ομάδα
Character or Setting
Character or Setting Ταξινόμηση κατά ομάδα
More or less
More or less Κουίζ
What is the missing digraph? Sh/Ch
What is the missing digraph? Sh/Ch Κουίζ
από
CVC Sort at & it words
CVC Sort at & it words Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Los meses del año
Los meses del año Σταυρόλεξο
από
Ten Frame
Ten Frame Κουίζ
από
One more than a number
One more than a number Κουίζ
από
Phonics Hunk & Chunk
Phonics Hunk & Chunk Βρες το ταίρι
από
Inferences/Problem Solving deck 3
Inferences/Problem Solving deck 3 Τυχαίες κάρτες
από
Kindergarten Sight Words
Kindergarten Sight Words Άνοιξε το κουτί
από
Sound Cards
Sound Cards Τυχαίες κάρτες
Kindergarten sight words
Kindergarten sight words Τροχός της τύχης
από
Ending Sound (**__)
Ending Sound (**__) Άνοιξε το κουτί
από
R sound initial matching
R sound initial matching Βρες τα ζευγάρια
από
Sight Word Wheel
Sight Word Wheel Τροχός της τύχης
από
Story Elements Sort
Story Elements Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Rhyming Words
Rhyming Words Κουίζ
Kindergarten Sight Words
Kindergarten Sight Words Βρες τα ζευγάρια
από
Write the CVC word
Write the CVC word Τροχός της τύχης
από
Fundations Letter Wheel
Fundations Letter Wheel Τροχός της τύχης
από
Blends
Blends Τηλεπαιχνίδι
από
sorting colors
sorting colors Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;