Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) عدد تأكسد الكبريت S في أيون SO 4 -2   a) +6 b) +4 c) -2 d) 0 e) -4 2) عدد تأكسد عنصر الصوديوم Na a) 0 b) +1 c) -1 d) -1/2 3) العنصر الذي يكون عدد تأكسده ايونه دائما يساوي -1 a) F b) O c) Na d) Cl

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά